Dik Yakıt Tankı

20.000 Litre Dik Tank

20.000 Litre Dik Tank

20.000 Litre Dik Tank

image549

20 m3 - 20 Ton Yakıt Tankı - Mazot Tankı - Akaryakıt Tankı    

10.000 Litre Dik Tank

20.000 Litre Dik Tank

20.000 Litre Dik Tank

image550

10 m3 - 10 Ton Yakıt Tankı - Mazot Tankı - Akaryakıt Tankı    

40.000 Litre Dik Tank

20.000 Litre Dik Tank

40.000 Litre Dik Tank

image551

40 m3 - 40 Ton Yakıt Tankı - Mazot Tankı - Akaryakıt Tankı    

5.000 Litre Dik Tank

15.000 Litre Dik Tank

40.000 Litre Dik Tank

image552

5 m3 - 5 Ton Yakıt Tankı - Mazot Tankı - Akaryakıt Tankı    

1.000 Litre Dik Tank

15.000 Litre Dik Tank

15.000 Litre Dik Tank

image553

1 m3 - 1 Ton Yakıt Tankı - Mazot Tankı - Akaryakıt Tankı    

15.000 Litre Dik Tank

15.000 Litre Dik Tank

15.000 Litre Dik Tank

image554

15 m3 - 15 Ton Yakıt Tankı - Mazot Tankı - Akaryakıt Tankı