TS EN 12285-1 ve TS EN 12285-2 Standardı

YANICI VE YANICI OLMAYAN SU KİRLETİCİ SIVILARIN YER ALTINDA/YER ÜSTÜNDE DEPOLANMASI 

 TEK VE ÇİFT CİDARLI ÇELİK TANKLAR

image557

Malzeme Kalınlığı

İç taraftaki tank gövdesinin, dış taraftaki tank gövdesinin ve bombe başların anma cidar kalınlıkları imalatçı tarafından yuvarlatılmış milimetrik değerler olarak beyan edilmeli ve en az Çizelge 3'te verildiği gibi olmalıdır.

image558

Adam Giriş Delikleri ve Muayene Kapakları

Alıcı tarafından aksi belirtilmedikçe, tankların her bir bölmesinde en az bir muayene kapağı olmalıdır. Muayene kapaklarına müsaade edilmediği durumlarda tanklar an az d2=600 mm olan bir adam giriş deliğine sahip olmalıdır. Bir bölmenin hiçbir parçası, bir adam giriş deliğinden 10 m'den  fazla bir mesafede olmamalıdır. Tek cidarlı tanklarda daima bir adam giriş deliği olmalıdır. İmalatçı, adam giriş deliklerinin (muayene kapakları, nozullar) gövde içerisindeki veya gövde üzerindeki tipte olacağına karar vermelidir. Nozullar ve flanşlar, içten ve dıştan veya tam nüfuziyetli olarak kaynak edilmelidir. Adam giriş deliklerinin ve bunların bileşenlerinin boyutları için Çizelge 4'e bakılmalıdır. Amaçlarına uygun contalar temin edilmelidir.

image559

Kaynaklı Eyer Ayakları

Kaynaklı eyer ayakları ve bunların bileşenlerinin boyutları, Çizelge 5 ve Çizelge 6'da verilenler gibi olmalıdır.

image560

Serbest Eyer Ayakları

Serbest eyer ayaklarının boyutları Çizelge 7'de belirtildiği gibi, bunların bileşenlerinin boyutları ise Çizelge 6'da verilen dar eyer ayaklarının boyutları ile aynı olmalıdır.

image561

Çizelge 6

Eyer ayağı bileşenlerinin boyutları

image562

Şekil 4

Eyer ayağı destek düzenlemesinin bir örneği

image563

Basınç Deneyi

Tek cidarlı ve çift cidarlı tankların içlerindeki tanklar, sağlık ve emniyet koşullarına göre bir hidrostatik deneye veya bir hava basınç deneyine tabi tutulmalıdır. Arayer alanı, sızıntı tespit maddesi kullanılarak tavsiye edilen deney basıncına tabi tutulmalıdır. Deney basınçları Çizelge 9'da verilmiştir.

image564

Dış Kaplama Deneyi

Genel olarak, her bir tank koruyucu bir dış kaplamaya sahip olmalıdır. Tank imalatçısı tarafından uygulandığında bütün kaplamalar, kaplama imalatçısının talimatlarına göre olmalıdır. Karbon çeliğin sıcaklığı normal çalışma sıcaklıklarının altına düşebildiği durumda ve tanklar, korozyon önleyicisi olmayan mamüller için kullanıldığında bu tanklarda dahili kaplama da olmalıdır. Çizelge 7 müsaade edilen dış kaplamaları, en düşük kalınlığı ve en düşük deney gerilimini göstermektedir. Dış kaplama klora flora karbonlar (CFCs) ihtiva etmemelidir.

image565

Takviye Halkaları

Takviye halkalarının sayısı her bir bölmenin teğetten teğete uzunluğuna (/c) bağlıdır ve Çizelge 5'e göre olmalıdır.

image566

Kaldırma Mapaları

Her bir tankta kaldırma mapaları olmalıdır. Kaldırma mapası sayısı, anma hacmi 20.000 Litre'ye kadar olan bir tank için en az 1 ve 20.000 Litre'nin üzerinde olan tank için 2'den az olmamalıdır. Kaldırma mapası/mapaları, tankın yatay konumda kaldırılmasına imkan sağlayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Tanklara tamamen kaynak edilen kaldırma mapaları, kalıcı şekil değişikliğine neden olmadan boş tankın kaldırılmasına imkan sağlamak için yeterli ölçü ve sayıda olmalıdır. Kaldırma mapaları, çapı en az 60 mm olan bir kaldırma deliğine sahip olmalıdır. Deformasyonu engellemek ve kaplamanın bütünlüğünü devam ettirmek için bir kompenzasyon levhası sağlanmalıdır.