TS EN 12285-1 ve TS EN 12285-2 Standardı

YANICI VE YANICI OLMAYAN SU KİRLETİCİ SIVILARIN YER ALTINDA/YER ÜSTÜNDE DEPOLANMASI 

 TEK VE ÇİFT CİDARLI ÇELİK TANKLAR

Malzeme Kalınlığı

image108

İç taraftaki tank gövdesinin, dış taraftaki tank gövdesinin ve bombe başların anma cidar kalınlıkları imalatçı tarafından yuvarlatılmış milimetrik değerler olarak beyan edilmeli ve en az Çizelge 3'te verildiği gibi olmalıdır.

Adam Giriş Delikleri ve Muayene Kapakları

image109

Alıcı tarafından aksi belirtilmedikçe, tankların her bir bölmesinde en az bir muayene kapağı olmalıdır. Muayene kapaklarına müsaade edilmediği durumlarda tanklar an az d2=600 mm olan bir adam giriş deliğine sahip olmalıdır. Bir bölmenin hiçbir parçası, bir adam giriş deliğinden 10 m'den  fazla bir mesafede olmamalıdır. Tek cidarlı tanklarda daima bir adam giriş deliği olmalıdır. İmalatçı, adam giriş deliklerinin (muayene kapakları, nozullar) gövde içerisindeki veya gövde üzerindeki tipte olacağına karar vermelidir. Nozullar ve flanşlar, içten ve dıştan veya tam nüfuziyetli olarak kaynak edilmelidir. Adam giriş deliklerinin ve bunların bileşenlerinin boyutları için Çizelge 4'e bakılmalıdır. Amaçlarına uygun contalar temin edilmelidir.

Kaynaklı Eyer Ayakları

image110

Kaynaklı eyer ayakları ve bunların bileşenlerinin boyutları, Çizelge 5 ve Çizelge 6'da verilenler gibi olmalıdır.

Serbest Eyer Ayakları

image111

Serbest eyer ayaklarının boyutları Çizelge 7'de belirtildiği gibi, bunların bileşenlerinin boyutları ise Çizelge 6'da verilen dar eyer ayaklarının boyutları ile aynı olmalıdır.

Çizelge 6

image112

Eyer ayağı bileşenlerinin boyutları

Şekil 4

image113

Eyer ayağı destek düzenlemesinin bir örneği

Basınç Deneyi

image114

Tek cidarlı ve çift cidarlı tankların içlerindeki tanklar, sağlık ve emniyet koşullarına göre bir hidrostatik deneye veya bir hava basınç deneyine tabi tutulmalıdır. Arayer alanı, sızıntı tespit maddesi kullanılarak tavsiye edilen deney basıncına tabi tutulmalıdır. Deney basınçları Çizelge 9'da verilmiştir.

Dış Kaplama Deneyi

image115

Genel olarak, her bir tank koruyucu bir dış kaplamaya sahip olmalıdır. Tank imalatçısı tarafından uygulandığında bütün kaplamalar, kaplama imalatçısının talimatlarına göre olmalıdır. Karbon çeliğin sıcaklığı normal çalışma sıcaklıklarının altına düşebildiği durumda ve tanklar, korozyon önleyicisi olmayan mamüller için kullanıldığında bu tanklarda dahili kaplama da olmalıdır. Çizelge 7 müsaade edilen dış kaplamaları, en düşük kalınlığı ve en düşük deney gerilimini göstermektedir. Dış kaplama klora flora karbonlar (CFCs) ihtiva etmemelidir.

Takviye Halkaları

image116

Takviye halkalarının sayısı her bir bölmenin teğetten teğete uzunluğuna (/c) bağlıdır ve Çizelge 5'e göre olmalıdır.

Kaldırma Mapaları

image117

Her bir tankta kaldırma mapaları olmalıdır. Kaldırma mapası sayısı, anma hacmi 20.000 Litre'ye kadar olan bir tank için en az 1 ve 20.000 Litre'nin üzerinde olan tank için 2'den az olmamalıdır. Kaldırma mapası/mapaları, tankın yatay konumda kaldırılmasına imkan sağlayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Tanklara tamamen kaynak edilen kaldırma mapaları, kalıcı şekil değişikliğine neden olmadan boş tankın kaldırılmasına imkan sağlamak için yeterli ölçü ve sayıda olmalıdır. Kaldırma mapaları, çapı en az 60 mm olan bir kaldırma deliğine sahip olmalıdır. Deformasyonu engellemek ve kaplamanın bütünlüğünü devam ettirmek için bir kompenzasyon levhası sağlanmalıdır.