Tank İmalatı Şartnamesi

image548

Yakıt Tankı İmalatlarında Şartname Hazırlama

Yakıt tankı ihtiyacının doğru belirlenmesi ve tankların ihtiyaca en uygun şekilde seçilmesi özenli hazırlanmış ve ihtiyacı tam karşılayan bir şartname ile mümkündür. Bu şartnameler ilgili kurum teknik ekipleri veya imalatçılardan istenebilir.


Ekte örnek bir yakıt tankı Şartnamesi sunulmuştur.

YER ÜSTÜ AKARYAKIT TANKI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-) 10 m³ Kapasiteli Yer Üstü Akaryakıt Tankı

a-) Akaryakıt tankı 10 m³ kapasiteli ve en az 5 mm kalınlıktaki St 37 kalite sac malzemeden imal edilmiş olacaktır.

b-) İmalat projeleri ek’li örnek çizim referans alınarak hazırlanacak, imalat projeleri Yüklenici tarafından hazırlanacak ve İdare’nin onayına müteakip imalat yapılacaktır.

c-) Akaryakıt tankının dışı epoksi astar ve 2 kat epoksi boya ile boyanacaktır.

d-) Akaryakıt tankının ve tesisatının izolasyonları ve sızdırmazlığı çok iyi şekilde yapılacaktır.

e-) Tankın menhol kapak girişi en az 600 mm’lik ve civatalı olarak imal edilecektir. Tankın alt kısmında tankın içerisindeki yakıtın boşaltılması için standartlara uygun şekilde temizleme vanası olmalıdır.

f-) Akaryakıt tankının altında, tankın dolu ağırlığını taşıyabilecek nitelikte en az iki adet ayak imal edilecektir.

g-) Akaryakıt tankının üzerinde kaldırma taşıma işlemlerinde bağlantı sağlamak üzere tankın dolu ağırlığını taşıyabilecek nitelikte bağlantı kulpları en az iki adet imal edilecektir.

h-) Akaryakıt tankının kolayca görünebilir ve okunabilir bir noktasında dış etkenlerden etkilenmeyecek nitelikte, korunaklı olacak şekilde, sıvı seviye göstergesi ve göstergeye göre depoda mevcut yakıt seviyesini gösterir çizelgesi ile birlikte yapılacaktır.

ı-) Akaryakıt tankının her türlü yatay ve dikey nakliyesi, yerleşimi için ihtiyaç olabilecek her türlü yapım ve montaj işleri dahil olup, bu hizmetler için ayrıca bedel ödenmeyecektir.

i-) Akaryakıt tankı ile birlikte akaryakıt pompası dahil olacaktır. 220 volt trifaze mazot transfer pompası, pislik koruyucu sistemli, 5 haneli mekanik sayaçlı, otomatik tabancası ve kilitleme sistemi bulunan, pompa üzerinde açma-kapama şarteli olan, toz ve suya karşı dış etkenlerden etkilenmeyen koruma kabinli olmalıdır.

j-) Akaryakıt pompası minimum 45 lt/d akaryakıt verme kapasiteli, ölçme hassasiyeti (+/-) %0.25 olacak ve ülke standartlarına uygun olduğu belgelendirilecektir.

k-) Akaryakıt tankı ve ekipmanlarının verimli çalışabilmesi için gerekli her türlü ekipman ve tesisat dahil olarak yapılacaktır.

l-) Akaryakıt tankının ve akaryakıt pompalarının montajı İdarenin göstereceği yere yüklenici tarafından yapılacaktır.

m-) Akaryakıt tankının elektrik bağlantı hattı tekniğine uygun şekilde Yüklenici tarafından yapılacaktır. Tank ve ilgili ekipmanları çalışır durumda teslim edilecektir.

n-) Akaryakıt istasyonunda statik elektriklenmeyi önleyecek topraklama hattı (yer altına gömülecek topraklama levhaları dahil) tekniğine ve standartlara uygun şekilde tesis edilecektir.

o-) Akaryakıt istasyonu için tedarik edilecek olan malzemelerin montajı yapıldıktan sonra yüklenici tarafından akaryakıt istasyonu standartlarına göre tanzim edilmiş kalibrasyon ayar, sızdırmazlık ve emniyetle ilgili her türlü belgeler idareye onaylanmış olarak verilecektir.

ö-) Hava şartlarının kabloların özelliğine zarar vereceği göz önüne alınarak, dış atmosferdeki tüm kabloların yer altındaki kangal borulardan geçmesi sağlanacaktır.

p-) Akaryakıt tanklarının üzerinde ikaz ve uyarıcı işaretler bulunmalıdır. Ayrıca tankın yanlarında rahatça görülebilecek şekilde İngilizce ve Türkçe yazılmış ‘’ SİGARA İÇİLMEZ-ATEŞLE YAKLAŞILMAZ-TEHLİKELİ VE YANICI MADDE’’ ibarelerin yazılı olması gerekmektedir.

r-) İmalatı ve teslimatı yapılacak her türlü malzeme ve ekipman için gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmış olacak, bütün malzemelerin dış hava etkilerinden korunaklı şekilde gerekli tedbirleri alınmış olacaktır.

s-) Akaryakıt tankı ve ilgili tüm ekipmanları 2 yıl boyunca garantili olacaktır.

t-) Akaryakıt tankı TS EN ISO 9001:2015, TS EN 12285-1, TS EN 12285-2 kalite standartlarına sahip olmalıdır.